انگلیسی
چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مرتضی ملازاده                           

مرتبه علمی: مربی پایه 10

پست الکترونیکی : mollazade83@yahoo.com

 

 

مقالات کنفرانس

مقالات ارائه شده درهمایشها وکنفرانسهای ملی و منطقه ای:

عنوان

محل کنفرانس

نوع همایش

تاریخ ارائه

بررسی تاثیر اکسیژن روی خواص فیزیکی ابررساناهای گرم بر پایه ایتریوم

یزد

ملی

1381

گرمای ویژه و میدان مغناطیسی ترمودینامیکی غیر خطی ابررساناهای دو باندی در نظریه گینزبرگ لاندائو

اهواز

ملی

1387

بررسی تاثیر جریان الکتریکی روی خواص فیزیکی ابررساناهای گرم بر پایه ایتریوم

خوی

منطقه ای

1388

معادله بگلیبوف دژن برای سیستمهای آشفته در ابررساناها

شبستر

منطقه ای

1390

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.